مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IPTV
مخفف عبارت IPTV
Internet Protocol Television
تلویزیون اینترنتی یا «تلویزیون پروتکل...
IRISF
مخفف عبارت IRISF
Islamic Republic of Iran Skating Federation
فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران...
CI
مخفف عبارت CI
Continuous Integration
یکپارچه‌سازی مداوم و یا ادغام مداوم...
HSDD
مخفف عبارت HSDD
Hypoactive Sexual Desire Disorder
اختلال کم‌میلی جنسی عبارت است از عدم...
LIGA
مخفف عبارت LIGA
Lithographie، Gablvanoformung، Abformung
لیگا (LIGA) مخفف کلمات آلمانی نشان...
LGPL
مخفف عبارت LGPL
Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروانهٔ...