لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:45
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DORIS
مخفف عبارت DORIS
Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrate ...
سیستم داپلر مداری و تعیین موقعیت ر...
BRIDGE
مخفف عبارت BRIDGE
Building Radio frequency IDentification for the Glob ...
ساختار شناسه فرکانس رادیویی در محی...
SDH
مخفف عبارت SDH
‏Synchronous Digital Hierarchy
سلسله همگاه رقمی* یا چنانکه بیشتر ...
MBC
مخفف عبارت MBC
Middle east Broadcasting Center
مرکز پخش خاورمیانه یا به اختصار ام...
ARO
مخفف عبارت ARO
Arizona Radio Observatory
رصدخانه رادیویی آریزونا یک مرکز نج...
AVL
مخفف عبارت AVL
Automatic Vehicle Locating
سیستم موقعیت یابی اتوماتیک وسایل ن...
AMTS
مخفف عبارت AMTS
Advanced Mobile Telephone System
سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیست...
IMTS
مخفف عبارت IMTS
Improved Mobile Telephone Service
سرویس تلفن موبایل پیشرفته به اخت...
PBS
مخفف عبارت PBS
Public Broadcasting Service
شبکه پی بی اس یکی از بزرگترین شبکه...
CBS
مخفف عبارت CBS
Colombia Broadcasting System
شبکه سی بی اس یکی از بزرگترین شبکه...