لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 3 شهریور 1398 - 01:02
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SUDOC
مخفف عبارت SUDOC
Système Universitaire de Documentation
سامانه مستندات دانشگاهی به اختصار ...
OCLC
مخفف عبارت OCLC
Online Computer Library Center
مرکز کتابخانه رایانه‌ای پیوسته ‍(O...
ASTRO
مخفف عبارت ASTRO
American Society for Therapeutic Radiology and Oncol ...
جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی ...
استصنا
مخفف عبارت استصنا
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
استصنا برگرفته شده از کلمات انجمن ...
FCC
مخفف عبارت FCC
Fluid catalytic cracking
کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، یکی ...
CPJ
مخفف عبارت CPJ
The Committee to Protect Journalists
کمیته حمایت از روزنامه نگاران یک س...
AIChE
مخفف عبارت AIChE
American Institute of Chemical Engineers
انجمن مهندسان شیمی آمریکا سازمانی ...