لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:00
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ASTER
مخفف عبارت ASTER
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection ...
رادیومتر پیشرفته فضابرد بازتابی و ...
SDN
مخفف عبارت SDN
Software-Defined Networking
شبکه نرم‌افزار محور یا شبکه نرم‌اف...
TSL
مخفف عبارت TSL
Tamuín National Airport
فرودگاه ملی تاموئین یک فرودگاه همگ...
TMDS
مخفف عبارت TMDS
Transition Minimized Differential Signaling
TMDS به معنی ارسال تفاضلی و کم‌حجم...
FHSS
مخفف عبارت FHSS
Frequency Hopping Spread Spectrum
FHSS بطور كلي براي ارتباطات نظامي ...
EGSM
مخفف عبارت EGSM
Extended Global System for Mobile Communications
یک باند فرکانس رادیویی کوچک که در ...
OFDM
مخفف عبارت OFDM
Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OFDM (مدولاسیون تقسیم فرکانس عمود ...