مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات شیمی

EVER
مخفف عبارت EVER
Epidermodysplasia Verruciformis
اپیدرمودیسپلیژا وروسِفورمیس که به آن...
SARS
مخفف عبارت SARS
Severe Acute Respiratory Syndrome
نوعی بیماری تنفسی حاد که توسط ویروس...
H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌ها...
HBSAG
مخفف عبارت HBSAG
Hepatitis B Surface AntiGen
هپاتیت B یا هپاتیت ب, نوعی بیماری عفونی...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV)...
HTLV
مخفف عبارت HTLV
Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک...
HPV
مخفف عبارت HPV
Human Papilloma Virus
ویروس پاپیلوم انسانی یا HPV ویروسی است...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ...
AVG
مخفف عبارت AVG
Anti Virus Grisoft
ای‌وی‌جی نام یک سری از محصولات ضد ویروس...