لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات پروتئین

NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing ...
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون ح...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...