لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 02:52
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات پروتئین

NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing ...
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون ح...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
PEM
مخفف عبارت PEM
Protein Energy Malnutrition
سوء تغذیه پروتئین - کالری در بچه ه...