لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 07:09
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات پروتئین

NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing ...
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون ح...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...