لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ویروس شناسی

H1N1
مخفف عبارت H1N1
Hemagglutinin type 1 Neuraminidase type 1
آنفلوآنزای خوکی بیماری تنفّسی خوک‌...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV) و...
HTLV
مخفف عبارت HTLV
Human T-Cell Lymphotrophic Viruses
ویروس لنفوتروپیک T انسانی تایپ یک ...
CRISPR
مخفف عبارت CRISPR
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Re ...
تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله...
HIV
مخفف عبارت HIV
Human immunodeficiency virus
اچ‌آی‌وی ویروسی است که با مختل کرد...