لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 17:21
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

اصطلاحات قرص

EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با ...