لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 14:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات قرص

EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با ...