لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات قرص

EC
مخفف عبارت EC
Emergency postcoital Contraception
پیشگیری اضطراری از بارداری که (با ...