لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات گرافیکی

CUDA
مخفف عبارت CUDA
Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و...
ATI
مخفف عبارت ATI
Advanced Technology Institute
ای‌تی‌آی یک شرکت کانادایی و پیشگام...
AMD
مخفف عبارت AMD
Advanced Micro Devices
ای‌ام‌دی سازنده انواع پردازنده در ...
GUI
مخفف عبارت GUI
Graphical User Interface
در فرهنگ رایانه، واسط گرافیکی کارب...
JPEG
مخفف عبارت JPEG
Joint Photographic Experts Group
جی‌پی‌ئی‌جی (JPEG) نام یک استاندار...