مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NOS

New Orleans Saints

ارسال نظر
تیم فوتبال آمریکایی نیو اورلینز سینتز (NOS) از نیو اورلینز در ایالت لوئیزیانا می‌باشد.

این تیم عضو لیگ ملی فوتبال آمریکا است.

ورزشگاه خانه این تیم ورزشگاه لوئیزیانا سوپردوم (Louisiana Superdome) نام دارد، که سرپوشیده است.NOS

ارسال نظر