لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 02:06
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FLOPS
مخفف عبارت FLOPS
FLoating point OPerations per Second
فلاپس به معنی عملیات شناور هر نقطه...
IOPS
مخفف عبارت IOPS
Input/Output Operation per Second
آی‌آپس یکی از سنجش‌های عملکرد متدا...
ATV
مخفف عبارت ATV
Automated Transfer Vehicle
فضاپیمای ترابری خودکار فضاپیمای بد...
ISS
مخفف عبارت ISS
International Space Station
ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگا...
SDI
مخفف عبارت SDI
Selective Dissemination of Information
اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطل...