لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:36
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SDI
مخفف عبارت SDI
Selective Dissemination of Information
اشاعه اطلاعات گزیده، مخفف SDI اصطل...
IMO
مخفف عبارت IMO
International Mathematical Olympiad
المپیاد جهانی ریاضی (IMO) یک المپی...
HPLC
مخفف عبارت HPLC
High Performance Liquid Chromatography
HPLC به معنای کروماتوگرافی مایع با...