لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:19
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ساکو

کوه صاف

اهالی منطقه سوادکوه، کوه‌های صاف و عاری از درخت را ساکو می‌خوانند که مخفف کلمه سات کوه یا کوه صاف می‌باشد.
ساکو