لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف زری

زهرا

زری که به شکل خودمانی تر مطرح می‌شود، مخفف اسم زهرا هست.
زری