لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف YDA

Yesterday

مخفف دیروز ( روز گذشته ) در برخی متن های عامیانه به صورت YDA نوشته می‌شود.
YDA