لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف YDA

Yesterday

مخفف دیروز ( روز گذشته ) در برخی متن های عامیانه به صورت YDA نوشته می‌شود.
YDA