لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:01
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف XL

Extra Large

عبارت XL (ایکس لارج) معمولا برای اندازه لباس های بزرگ استفاده می شود.
XL