لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:40
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KOL

Kings of Leon

Kol یک گروه راک آمریکایی است که در نشویل ، تنسی ، در سال 1999 شکل گرفت.
KOL