لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:19
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف بتاجا

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
بتاجا