لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:02
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ساحفاجا

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
ساحفاجا