مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مپتا
مخفف عبارت مپتا
موسسه پژوهشی تدبیر اندیشان
موسسه پژوهشی تدبیراندیشان علم ایران...
FIAT
مخفف عبارت FIAT
Fabbrica Italiana Automobili Torino
شرکت فیات، کارخانه سازنده‌ی خودروی تورین...
WSP
مخفف عبارت WSP
Williams Sale Partnership
دبلیواس‌پی (WSP) شرکت مهندسی کانادایی...
HEPCO
مخفف عبارت HEPCO
Heavy Equipment Production Company
شرکت تولید تجهیزات سنگین-هپکو اراک...
شما
مخفف عبارت شما
شهدای مؤتلفه اسلامی
شما هفته‌نامه و ارگان حزب موتلفه اسلامی...
همت
مخفف عبارت همت
هسته‌های مقاومت تاکتیکی
همت نشریه‌ای بود که به صورت هفته‌نامه...
صمت
مخفف عبارت صمت
صنعت، معدن و تجارت
صمت روزنامه‌ای است که از سال ۱۳۸۷ در...
EMI
مخفف عبارت EMI
Electric and Musical Industries
ایمی (EMI) یا گروه ایمی، شرکت چندملیتی...
بام
مخفف عبارت بام
بانکداری الکترونیک ملی
بانکداری اینترنتی به مفهوم ارائه خدمات...
VAC
مخفف عبارت VAC
Visa Application Center
بعضی از کارهای مربوط به سفارتخانه‌ها...
VFS
مخفف عبارت VFS
Visa Facilitation Service
VFS شرکتی است که در زمینه ویزای کشورهای...