مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IU

International Unit

واحد بین المللی
IU
ارسال نظر

نظرات کاربران

مخفف در 22 بهمن 1400 گفته:
یو اینتنش نویینت

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود