مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CI

Cote d'Ivoire (Ivory Coast)

مخفف ساحل عاج
CI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود