مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف MOM

Microsoft Operations Manager (Microsoft)

mom

Moment (Augenblick)

Mission of Mercy (various locations)

Man of the Match

Mind Over Matter (NIDA youth drug abuse program)

Ministry of Manpower (Singapore)

Mothers of Multiples

Man on a Mission

Method of Manufacture

Momentary (electronic switches)

Message Oriented Middleware

Message-Oriented Middleware

Month over Month (finance)

Mars Orbiter Mission (Indian Space Research Organization)

Mary Our Mother (religion)

Management, Operations and Maintenance (various organizations)

Mysterious Origins of Man (archeology TV show)

Maintenance of Membership (various locations)

Made of Money

Milk of Magnesia

Metal-On-Metal (arthroplasty, hip resurfacing)

Minutes Of Meeting

MoM

Minions of Mirth (Mmorpg computer game)

Minister of Music

Methods of Mayhem

MoM

Ministry of Magic (Harry Potter)

Mouse on Mars (website)

Modern Office Methods (Dayton, OH)

Master of Magic (computer game)

My Organic Market (Rockville, MD)

Ministry of Mayhem (iTV Saturday morning kids TV show)

Month on Month

Moment of Madness (band)

Methoxymethyl

Mean Old Man

Men on A Mission

Member of Management

Manager Of Managers

Mother of Many (education program)

Military Ordinary Mail (US DoD)

Mobile Operations Manager (software)

Mechanics of Materials

Method Of Moment (4 mallet marimba method)

Man On the Move

Member of the Order of Merit of the Police Forces (Canada)

Mail Order Marijuana

Microsoft Office Manager (Microsoft Office 98 - Macintosh Edition)

Multiples of the Median

Military Outreach Ministry

Militia Of Montana

Modular Ocean Model

Mini Optical Mouse (various companies)

Mask of Madness (gaming)

Mixed Orientation Marriage (straight person married to a gay person)

Measures Of Merit

Mothers on the Move (New York)

Please Wait A Moment

Mean Old Mom

Middle of Month

Monmouth-Ocean-Middlesex (proposed New Jersey rail line)

Management Object Model

MoM

Master of Mathematics

Must Obey Me

Man-Overboard Module (navigation/GPS)

Mission Operations Manager (NASA)

Metal Oxide Metal

Medical Opportunities in Michigan

Ministry of Oil and Minerals (Yemen)

Motion Odyssey Movie (Jordan's Furniture store ride)

Many On Many

Maker of Me

Machines of Madness

Macs of Marin

Most Outstanding Mother

Motorcycle Owner's Manual

Maintenance Operations Management

Method, Opportunity, Motive (cybersecurity)

Meg O'Malley's (Melbourne, FL pub)

Mobile Operational Management (computing)

Military Official Mail

Mise En Ordre de Marche (Informatique)

Major of Marines

Manufacturing Operations Manager

Music for Our Mother earth (song)

Made of Miracles

Missouri Meerschaum Company (maker of corncob pipes)

Mobile Originated Message

Melody of Melancholy (online manga)

Mars Observer Mission

Multi-Objective Model

Managed Object Manager

Mind Over Matter, Inc.

Minobschmash (Ministry of General Machine Building, USSR)

Mission Omega Matrix (The Famous Jett Jackson TV show)

Marine Operations Manual (International IMO Mobile Offshore Drilling Unit)

Mainframe Order Management (Sprint)

Modulation Output Mode (Agilent)

Missiles of Magic (gaming)

Mobile Operations Module (X-34 Vehicle)

Mission Operations Meeting