مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف GAP

Guaranteed Asset Protection

Gap Analysis Program

Guaranteed Auto Protection (insurance)

Government Accountability Project

Good Agricultural Practice

Geometry and Physics (conference)

Graduate and Professional (various organizations)

Government Action Plan (Australia)

Groups and Permissions

Garmisch-Partenkirchen (Germany)

GTPase Activating Protein (biology, biochemistry)

Global Action Plan

Great Allegheny Passage (biking and hiking trail)

Great American Products (est. 1971)

Gender Action Plan (various organizations)

Graphic and Product Design (Germany)

Genocide Awareness Project (abortion)

Georgia Power

Global Asset Protection (various businesses)

Generally Accepted Practices (various organizations)

Generic Access Profile (Bluetooth, DECT)

GaP

Gallium Phosphide

Greater Asia Pacific (health and beauty products)

Golden Age Pass (various locations)

Global Alliance Partners (various locations)

Greyhounds as Pets (various locations)

Gemeinsame Agrarpolitik (German: Common Agricultural Policy / European Commission, aka: CAP)

Google Adwords Professional (certification)

Global Atmospheric Pollution (forum)

Grand Army Plaza (New York)

Growth Associated Protein (biochemistry, neuroscience)

Global AIDS Program

Great Ape Project (Seattle, WA)

Groups, Algorithms and Programming (mathematical software related to Computational Group Theory)

Grant Awards Program (various organizations)

Global Access Project

Graduate Application Process

Gamer Advisory Panel

Glock Automatic Pistol

Golf Association of Philadelphia

Gay And Proud

Integrated Taxonomic Information System

General Atlantic Partners

German-American Partnership

Group for the Advancement of Psychiatry

Geography, Archaeology and Palaeoecology (various locations)

God Answers Prayer

Generic Address Parameter

Graffiti Abatement Program (various locations)

Guaranteed Admission Program (various schools)

Greater Angkor Project (Cambodia)

Guggenheim Aviation Partners (Seattle, WA)

General Academic Pediatrics (various locations)

Group for Alternative Policies

Guaranteed Access Plan

Gesellschaft für Analytische Philosophie

General Aviation Propulsion

Girls Advocacy Project

Glycidyl Azide Polymer

God Always Provides

German Auto Parts, Inc. (est. 1970)

Glyceraldehyde-Phosphate

Guyana Action Party

Genre, Audience and Purpose (writing)

Groupes Autonomes de Production (French: Autonomous Production Groups)

Güneydogu Anadolu Projesi (Southeastern Anatolian Project)

Guided Assessment Process (various locations)

Grizzly Adams Productions

Generic Access Protocol

Group of Applied Physics (Geneva University; Switzerland)

Growth and Puberty Study (Chronic Disease Epidemiology Group; US NIH)

Proletarian Action Group (Martinique)

Global Aging Program (AARP)

Glasgow Autonomous Project (UK)

Gallium Phosphate

Global Abundance Program

Commission on Government Accountability to the People (Florida)

Graduate Approved Program (various schools)

Graduate Assistance Program

General Assembly Program

Global Academic Partnership

Generateur Automatique de Programmes (French: Report Program Generator)

Gateway Access Protocol (Xerox)

Good Analytical Practice

Gate Assignment Problem (aviation)

Gerzat Aéromodélisme Passion (French model airplane club; Gerzat, France)

Graffiti Art Programming (Canada)

Guildford Archiving Project (LSHTM)

Government Accountability Program

Geographical Address Parity

Gully Assessment Procedure

Garantie d'Actif et de Passif (French)

Greek American Princess

Gonfaron Auto-Passion (French automobile club; Gonfaron, France)

Gel Analysis Program

Growers Action Planner (Australia)

Groupement des Assurances de Personnes (French: Group Life and Health Insurance)

Ganga River Action Plan

General Accounting Procedure

Guidance Application Program

Gironde Auto Pièces (French automobile parts company)

Generalized Availability Program (satellite communications availability calculation tool)

Geophysical Abstracts In Press

Global Asset Positioning

Gridded Airfield Photograph

Guideline Appraisal Project

Gun-Fired Antitank Projectile

Global Analysis Point

Girls Adventure Program

General Area Plot

General Ambulatory Practice (University of Pennsylvania School of Medicine Department of Psychiatry)