مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

جستجوی پیشرفته

در جستجوی پیشرفته با وارد کردن عبارت مخفف، تمامی حالت های مخفف شده از آن عبارت را خواهید یافت. این بخش فقط مربوط به عبارات لاتین می باشد.

عبارات پیدا شده از مخفف CRO

Contract Research Organization (aka Clinical Research Organization)

Croatia

Clinical Research Organization (Pharmaceutical/Regulatory)

Cathode-Ray Oscilloscope (electronic test instrument)

Chief Risk Officer (corporate title)

Centre Régional de l'Occasion (French: Regional Center of Opportunity)

Companies Registration Office (Ireland)

Chapter Relations Office (American Library Associations)

Combat Rescue Officer (US Air Force)

Chief Restructuring Officer (corporate title)

Conversion Rate Optimization

Community Reuse Organization (various locations)

Chief Revenue Officer

Center for Radiation Oncology (Brandon, FL)

Chief Research Officer (corporate title)

Cave Rescue Organisation (UK)

Control Room Operator

Community Relations Office

Crisis Response Operations

Criminal Records Office

Central Reservation Office (shipping)

Click Rate Optimization

Club Race Officer (sailing certification)

Central Regional Office

Chief Range Officer

Customer Relationship Officer

Community Resource Officer

County Records Office (UK)

Commonwealth Relations Office

Central Records Office

Chemical Release Observation (three satellites: CRO-A, -B and -C; Strategic Defense Initiative Organization)

Church-Related Organization

Combinatoire et Recherche Opérationnelle (French: Combinatorics and Operations Research)

Complaints Resolution Officer (Australia)

Creole/Creole (language)

Classique Rallye Organisation (French car club)

Clinical Research Officer

Columbia Recovery Office

COMSEC Responsible Officer

Change of Reporting Official

Civil Rights Officer

Character Read Out

Congressional Relations Officer

Continuity Recheck Outgoing (ITU-T)

Complete with Related Order

Component Repair and Overhaul (engineering)

Cetos Research Organization (Bar Harbor, ME)

Cathode Ray Oscilloscope/Oscillograph

Colorado Recorder Orchestra

Cognizant Regional Office

Collection and Recycling Organisation

Community Redevelopment Office

Continuous Reliable Operation

Creative Roleplaying Organization (live action roleplaying games)

Canceling Returns Only

Community Reuse Program

Cancel Rerouted Overflow

Clock Reference Oscillator (AT&T)

Codice di Riferimento dell'Operazione (Italian: bank money transfer)

Criterion Reference Objective

Creative Rescue Organization (Chicago, IL)

Contractor Repair Only

Channel Replenishment Operations (Hewlett-Packard)

Cheque Requisition Order

CINC's Requirements Office (JBC)

Combat Replenishment Operations

Container Release Order (international shipping)

Command Reporting Organization

Customer Resolution Officer