لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 09:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AZN

Azerbaijani manat

مَنات یکای پول جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان است.

در جمهوری آذربایجان هر منات برابر با ۱۰۰ قپیک (qəpik) است. در حال حاضر ارزش هر منات جدید جمهوری آذربایجان معادل 8700 تومان است.

واژه منات از واژه روسی "монета" (مُنِتا) به معنی سکه گرفته شده‌است.
AZN