مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TMM

Turkmen Manat

منات یکای پول کشور ترکمنستان است واژه منات از واژه روسی «монета» (مُنِتا) به معنی سکه گرفته شده‌است. مُنتا خود از ریشه لاتین است. در سال ۲۰۰۹ دولت ترکمنستان طرح منات (یکای پول این کشور) را تغییر داد طرح جدید یکای پول ترکمنستان در اسکناس‌های یک، پنج، ۱۰۰،۵۰،۲۰،۱۰و ۵۰۰مناتی است که ارزش یک منات آن برابر پنج هزار منات قبلی است. بانک مرکزی ترکمنستان بدون آنکه تعداد صفرهای منات را تغییر دهد اعلام کرده بود هر منات جدید معادل ۵ هزار منات قدیم خواهد بود. بالاترین مبلغ اسکناس‌های منات قدیمی، اسکناس ۱۰ هزار مناتی بود در حالی که در اسکناس‌های جدید بالاترین مبلغ مربوط به اسکناس ۵۰۰ مناتی می‌باشد. در حالی که در اسکناس‌های قدیمی منات ترکمنستان عکسها و طرح‌های صفرمراد نیازف اولین رئیس جمهور ترکمنستان ملقب به ترکمنباشی به چشم می‌خورد در اسکناس‌های جدید در کنار تصویر ترکمنباشی، تصاویر بزرگان و مشاهیر ترک زبان همچون اغوزخان، دده قورقود (قورقود آتا)، طغرل بیک ترکمان سلجوقی، سلطان سنجر و مختومقلی نیز به چشم می‌خورند. همزمان با انتشار اسکناس جدید منات، سکه‌هایی برای نخستین با عنوان تنگه ضرب شده که ارزش هر ۱۰۰تنگه آن یک منات است. بانک مرکزی ترکمنستان اعلام کرد که ارزش یک دلار آمریکا برابر دو منات و ۸۴تنگه یکای پول جدید این کشور است در حالیکه در گذشته ارزش ۱۴هزار و ۲۰۰منات برابر یک دلار بود. از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۵ بانک مرکزی ترکمنستان ضریب برابری منات با دلار را کاهش داد و اکنون هر ۳ منات و ۵۰ تنگه برابر با یک دلار آمریکا می‌باشد. بر اساس شایعات بوجود آمده بزودی بانک مرکزی ترکمنستان نرخ برابری منات به دلار آمریکا را به یک دلار در برابر پنج منات تغییر خواهد داد.
TMM
ارسال نظر

ارسال نظر