لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 29 شهریور 1398 - 06:07
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

OMC
مخفف عبارت OMC
Operations and Maintenance Center
زیر سیستم مرکز نگهداری و پشتیبانی ...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مد...
CUDA
مخفف عبارت CUDA
Compute Unified Device Architecture
کودا (CUDA) یک سکوی پردازش موازی و...
EOC
مخفف عبارت EOC
Emergency Operations Center
EOC به معنای مدیریت اطلاعات، مدیری...
ACPI
مخفف عبارت ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
ACPI به معنی پیکربندی پیشرفته و بر...
SOA
مخفف عبارت SOA
Service-oriented architecture
وب سرویس‌ها را برای پیاده‌سازی معم...
ISDB
مخفف عبارت ISDB
International Society of Drug Bulletins
انجمن بین‌المللی بولتن‌های دارویی ...