لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 14:03
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
IR-TCI
مخفف عبارت IR-TCI
Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV) و...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیان...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ...
UEFI
مخفف عبارت UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم...
PSI
مخفف عبارت PSI
The Physics Society of Iran
اجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل...