لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 23 آذر 1397 - 06:45
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV) و...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیان...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ...
UEFI
مخفف عبارت UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم...
PSI
مخفف عبارت PSI
The Physics Society of Iran
اجمن فيزیک ایران در سال ۱۳۱۰ تشکیل...
NIC
مخفف عبارت NIC
National Intelligence Council
شورای اطلاعات ملی آمریکا مرکزی در ...