لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 27 تیر 1398 - 05:17
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

BIID
مخفف عبارت BIID
Body Integrity Identity Disorder
اختلال هویت تمامیت بدن و بصورت مخف...
IR-TCI
مخفف عبارت IR-TCI
Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ...
SIV
مخفف عبارت SIV
Simian Immunodeficiency Viruses
ویروس‌های نقص ایمنی میمونی (SIV) و...
ABU
مخفف عبارت ABU
Asia-Pacific Broadcasting Union
اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا-اقیان...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ...
UEFI
مخفف عبارت UEFI
Unified Extensible Firmware Interface
UEFI یک واسط نرم افزاری بین سیستم...