لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:46
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

نجات
مخفف عبارت نجات
نیروهای جهادی انقلابی تخصصی
موسسه فرهنگی دیجیتال نجات تحت حمای...
ISME
مخفف عبارت ISME
Iranian Society Of Mechanical engineering
انجمن مهندسان مکانیک ایران در سال ...