مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

TGA
مخفف عبارت TGA
Thermo Gravimetric Analysis
وزن سنجی حرارتی یا وزن سنجی گرمایی...
CICI
مخفف عبارت CICI
Center for Intelligent Chemical Instrumentation
مرکز ابزار دقیق شیمیایی (دانشگاه اوهایو...
TDS
مخفف عبارت TDS
Total Dissolved Solids
کل مواد جامد محلول (TDS)، اندازه‌گیری...
NO2
مخفف عبارت NO2
Nitrogen dioxide
نیتروژن دی‌اکسید با فرمول شیمیایی NO۲•...
POM
مخفف عبارت POM
Prescription Only Medicine
داروی نسخه‌ای (POM) داروی شیمیایی است...
CBRN
مخفف عبارت CBRN
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear defense
دفاع ش‌م‌پ‌ه (شین میم پ ه) (اختصاری...
ش.م.ر
مخفف عبارت ش.م.ر
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو
شیمیایی - میکروبی - رادیو اکتیو...