مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

پاد
مخفف عبارت پاد
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت
سامانه پاد (پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)...