لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 21:09
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

TCO
مخفف عبارت TCO
The swedish Confederation of Professional Employment
نشان استاندارد تی‌سی‌او (به انگلیس...
LCD
مخفف عبارت LCD
Liquid Crystal Display
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتر...