لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 31 تیر 1398 - 02:23
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف اصطلاحات تکنولوژی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های تکنولوژی و فناوری های روز، مخابراتی، هواپیمایی، فنی و مهندسی، علوم کامپیوتر و...

اصطلاحات هواپیما

هواناجا
مخفف عبارت هواناجا
هواپیمایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
هواناجا هواپیمایی متعلق به نیروی ا...
SAS
مخفف عبارت SAS
Stability Augmentation System
سیستم‌های افزایندهٔ پایداری (SAS) ...
ABAS
مخفف عبارت ABAS
Aircraft Based Augmentation System
سامانهء افزونگی بر پایهء هواپیما
ILS
مخفف عبارت ILS
Instrument Landing System
سیستم خودکار فرود در هواپیماها که ...
ساها
مخفف عبارت ساها
ﺳرويس ارتباط هوايی ارتش
هواپیمایی ساها (ﺳرويس ارتباط هوايی...
IAIO
مخفف عبارت IAIO
Iran Art Investigation Organisation
سازمان صنایع هوایی ایران (بصورت مخ...
صها
مخفف عبارت صها
صنایع هواپیمایی ایران
صنایع هواپیمایی ایران (که مخفف آن ...
CSMU
مخفف عبارت CSMU
Crash Survivable Memory Units
در بسیاری از سوانح هوایی، معمولاً ...