لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 11:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات فدراسیون

PPFA
مخفف عبارت PPFA
Planned Parenthood Federation of America
فدراسیون فرزندپروری تنظیم‌شده آمری...
IWAF
مخفف عبارت IWAF
Iran Association Wrestling Federation
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ...
FIBA
مخفف عبارت FIBA
International Basketball Federation
فدراسیون بین‌المللی بسکتبال (به فر...
FIVA
مخفف عبارت FIVA
Fédération Internationale des Véhicules Anciens
فدراسیون بین المللی وسایل نقلیه با...
IIHF
مخفف عبارت IIHF
International Ice Hockey Federation
فدراسیون بین‌المللی هاکی روی یخ ن...
IRITF
مخفف عبارت IRITF
Islamic Republic of Iran Taekwondo Fedoration
فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایر...
FILA
مخفف عبارت FILA
Fédération Internationale des Luttes Associées
فدراسیون بین‌المللی سبک‌های همبسته...
FIA
مخفف عبارت FIA
Federation Inrenationale de L'Automobile
فدراسیون جهانی اتومبیل رانی
IFAC
مخفف عبارت IFAC
International Federation Of Automatic Control
فدراسیون بین‌المللی کنترل خودکار.<...