لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 26 مهر 1398 - 16:54
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات مکان‌ها

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه مکان‌ها و موقعیت‌های جهانی و...

اصطلاحات دانشگاهی

IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپز...
HARP
مخفف عبارت HARP
High Frequency Active Auroral Research Program
برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکا...
UCSC
مخفف عبارت UCSC
University of California, Santa Cruz
مرورگر ژنومی ارائه شده توسط دانشگا...
SBMU
مخفف عبارت SBMU
Shahid Beheshti Medical University
شرقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به...
SUMS
مخفف عبارت SUMS
Shiraz University of Medical Sciences
دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از دا...
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دری...
CTIO
مخفف عبارت CTIO
Cerro Tololo Inter-American Observatory
رصدخانه اینتر-آمریکن سرو تولولو یک...