لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 13:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

اصطلاحات ویندوز

IIS
مخفف عبارت IIS
Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرک...
MPAI
مخفف عبارت MPAI
Messaging Application Programming Interface
میانجی برنامه ریزی برنامة کاربردی ...
MBSA
مخفف عبارت MBSA
Microsoft Baseline Security Analyzer
تحلیل‌گر امنیتی پایه مایکروسافت یا...