لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 20:49
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ISIN

International Standard Name Identifier

استاندارد بین‌المللی شناسهٔ نام ISIN، یک روش نامگذاری خالق یا تولیدکنندگان رسانه‌ها، مانند کتاب، برنامه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها، مقاله‌ها و موارد مشابه است که شامل ۱۶ بخش عددی است که به چهار بلوک یا گروه تقسیم می‌شوند.

این استاندارد زیرنظر سازمان استاندارد جهانی (ایزو) (ISO) تنظیم می‌شود که آخرین نسخه در استاندارد ۲۷۷۲۹ نشر ۱۵-۰۳-۲۰۱۲ ارائه شده‌است.
ISIN