لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:45
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MMR

Mumps, Measles, Rubella

واکسن سه‌گانه صرع، سرخک، سرخچه
MMR