مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVD

Android Virtual Device

شبیه ساز مجازی برای سیستم عامل اندرویدAVD