لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 6 خرداد 1398 - 10:07
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SMA
مخفف عبارت SMA
Spinal Muscular Atrophy
آتروفی عضلانی نخاعی یا به‌اختصار «...
CRH
مخفف عبارت CRH
Corticotropin-Releasing Hormone
تنظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد...
SUMO
مخفف عبارت SUMO
Suggested Upper Merged Ontology
یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتو...
HELLADS
مخفف عبارت HELLADS
High Energy Liquid Laser Area Defense System
هواپیماهای جنگنده‌ی آمریکایی مجهز ...