لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 18:41
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VIP
مخفف عبارت VIP
Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها، ...