لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 19:46
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

VIP
مخفف عبارت VIP
Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها، ...