لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 13:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nuclear Non- Proliferation Treaty
ان.پی.تی مخفف نام انگلیسی معاهده م...