لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 06:47
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DVD
مخفف عبارت DVD
Developmental Verbal Dyspraxia
دیس‌پراکسی کلامی تکاملی یا به اختص...
DVD
مخفف عبارت DVD
Digital Versatile/Video Disc
از سال ۱۹۹۶ که دیسکهای ذخیره اطلاع...