مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IETF

Internet Engineering Task Force

نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF)، گروهی است که استانداردهای اینترنت را ایجاد کرده و بهبود می‌بخشد. این گروه با کنسرسیوم وب جهان‌شمول موسوم به W3C و سازمان بین‌المللی استانداردسازی موسوم به ISO/IEC همکاری نزدیکی داشته و به طور ویژه بر روی مجموعه پروتکل اینترنت کار می‌کند. این گروه یک موسسه استاندارد باز بوده که هیچ عضویت رسمی و یا شرایط عضویتی ندارد. همه شرکت کنندگان و مدیران داوطلب هستند، هرچند معمولا کار آنها بوسیله کارفرمایان و یا حامیانشان از نظر مالی پشتیبانی می شود. برای مثال، رییس فعلی بوسیله وری‌ساین و آژانس امنیت ملی دولت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می‌شود.
IETF
ارسال نظر

ارسال نظر