مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAT32

File Allocation Table 32

به منظور غلبه بر محدودیت اندازه حجمی FAT16، مایکروسافت یک نسخه جدید از سیستم فایل FAT32 را طراحی کرد که تعداد بیشتری از خوشه های احتمالی را پشتیبانی می کرد، اما می توانست استفاده مجدد از اکثر کد های موجود، به طوری که پایه حافظه متعارف تحت DOS کمتر از 5 کیلوبایت افزایش یافته است. مقادیر خوشه ای با اعداد 32 بیتی نشان داده می شود که از 28 بیت برای نگهداری تعداد خوشه استفاده می شود.
FAT32
ارسال نظر

ارسال نظر