مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VAR

Variable

در برنامه‌نویسی رایانه، یک متغیر (Variable) یک مکان در حافظه (آدرس حافظه) است که دارای یک نام نمادین با عنوان شناسه (ID) می‌باشد و می‌تواند حاوی اطلاعات یا یک مقدار معلوم یا مجهول که به آن ارزش (به انگلیسی: Value)گفته می‌شود باشد. به زبان دیگر، متغیر در برنامه‌نویسی به فضایی که برای ذخیره داده‌ها کنار گذاشته شده‌است می‌گویند.
VAR
ارسال نظر

ارسال نظر