مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CU

Control Unit

CU (واحد کنترل) بخشی از CPU که وظیفه مدیریت و هماهنگی بخش های مختلف سیستم را بر عهده دارد.
CU
ارسال نظر

ارسال نظر