مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NBIC

Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science

فناوری نانو، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات، علوم شناختی
NBIC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود