مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FAMOS

Floating Gate Avalanche Injection Mos

نوعی تکنولوژی ساخت برای دستگا‌ه‌های ذخیرهٔ بار مانند PROM ها.
FAMOS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود