مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف LANTIRN

Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night

سامانه جستجوگر ارتفاع پایین و سامانه هدفگیر فروسرخ در شب یا سامانه لانتیرن سامانه‌ای است که در جنگنده‌های نخستین نیروی هوایی ایالات متحده مانند هواپیماهای اف-۱۵ ای استرایک ایگل و تعدادی از مدل‌های اف-۱۶ فایتینگ فالکن استفاده شد. سیستم لانتیرن در اف-۱۴ تام کت نیز استفاده شده است.
LANTIRN
ارسال نظر

ارسال نظر